Malalties del conill

Sóc coordinador del llibre

Enfermedades del conejo
editat per Mundi-Prensa Libros SA, Madrid, el novembre del 2000. Està format per dos volums amb un total de 1.200 pàgines i 400 fotografies, la majoria en color.

libro - enfermedades del conejo


JOAN MARIA ROSELL PUJOL | Doctor en Veterinària - jmrosellp@cunivetservice.com (+34) 606165321